top of page

Privacyverklaring

25 mei 2018

Verbo Group B.V. en gelieerde ondernemingen IPT bv, PPI bv en IPT recycling (hierna: “Verbo“) heeft begrip voor en respecteert uw privacy.

We willen u op de hoogte brengen van ons privacybeleid overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU AVGB).

Verbo verkoopt uw gegevens niet aan derde partijen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Verbo uw persoonlijke gegevens gebruikt en beschermd en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

U kunt contact met ons opnemen indien u vragen hebt over deze privacyverklaring. U kunt onze contactgegevens terugvinden op het einde van deze verklaring.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals uw naam, locatiegegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Verbo verwerkt deze informatie enkel in het kader van zijn zakelijke relatie met het bedrijf waar u werkt of diensten aan levert.

1) Klanten, relaties en leveranciers

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt en opgenomen in een overeenkomst of om een overeenkomst uit te voeren betreffende de producten en diensten van Verbo en om de relaties als gevolg hiervan te beheren, inclusief activiteiten om het klantenbestand uit te breiden. Deze verwerking is nodig voor de gerechtvaardigde belangen die door Verbo worden nagestreefd.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig worden bewaard. De persoonlijke gegevens worden tot twee jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie bewaard, tenzij een langere periode vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

2) Nieuwsbrief

Verbo zal zijn klanten op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen door het versturen van een nieuwsbrief per e-mail of per post. De verwerking van de gegevens betreffende inschrijvingen op een nieuwsbrief is nodig voor de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd overeenkomstig Art. 6 (1) (f) van de AVGB. U kunt u eenvoudig uitschrijven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief door te klikken op de link ‘uitschrijven‘ in de ontvangen e-mail of door ons een e-mail te sturen.

 

3) Bezoekersregistratie en camerabeveiliging.

Tijdens het bezoek aan een van onze locaties zal u gevraagd worden ons bezoekersregister in te vullen. Deze registratie is nodig om bij noodgevallen te weten wie er zich in het gebouw bevindt. Het bezoekersregister zal op het einde van de dag vernietigd worden tenzij het onder wettelijke voorwaarden vereist is dat het wordt bewaard.

Op enkele locaties heeft Verbo camera‘s geïnstalleerd. Deze camera‘s zijn er voor de beveiliging van onze bedrijfseigendommen en om mogelijke incidenten vast te leggen. Als er camera‘s geïnstalleerd zijn zal dit duidelijk worden aangegeven. Cameraopnames zullen maximaal 4 weken worden bewaard of tot een gemeld incident is afgehandeld. Deze verwerking is nodig voor de gerechtvaardigde belangen die door Verbo worden nagestreefd.

 

Derde partijen

Verbo levert geen persoonlijke informatie aan andere bedrijven of overheidsinstanties, tenzij dit nodig is om zijn diensten te kunnen aanbieden of om een wettelijke verplichting na te komen. We zullen een overeenkomst sluiten met bedrijven waar we persoonlijke gegevens aan leveren om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Als u er voor kiest ons persoonlijke informatie te verstrekken, kunnen we deze informatie overmaken aan onze filialen en dochterondernemingen of aan derde partijen, over de landsgrenzen heen, en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld, overeenkomstig de wettelijke vereisten. Verbo gebruikt voornamelijk de standaard contractuele clausules van de Europese Unie voor het overdragen van gegevens uit de Europese Unie aan landen buiten de Europese economische zone.

 

Links

Er kunnen links naar andere sites op de website worden opgenomen. Wees u ervan bewust dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van andere sites. We raden onze gebruikers aan voorzichtig te zijn als ze onze site verlaten en het privacybeleid te lezen van andere sites die persoonlijke gegevens verzamelen. Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die door Verbo Plastics worden verzameld.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De verwerking van gegevens door het gebruik van cookies is nodig voor de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVGB. Een cookie is een klein gegevensbestand met informatie over de gebruikers dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. De informatie hieronder geeft uitleg over de cookies die we op onze website gebruiken en waarom we ze gebruiken.

 

Google Analytics:

Verbo gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. (“Google“). In dit opzicht zal onze website geanalyseerd worden om, bijvoorbeeld, het aantal bezoekers van de site te tellen en te bekijken welke pagina‘s het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen we onze website en onze dienstverlening verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om de technische analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. We sloten met hen een overeenkomst af voor het verwerken van gegevens en hebben de optie voor ‘gegevens delen‘ met hen voor hun eigen doeleinden uitgeschakeld. Gegevens die worden opgeslagen zijn onder andere uw IP-adres (waarvan de laatste byte verwijderd wordt), het aantal bezochte pagina‘s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, het type van gebruikte hardware en software, interactie met de bezoeker en uw zoekgeschiedenis. De verkregen gegevens zullen worden overgedragen aan Google en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat een niveau van gegevensbescherming aanbiedt dat niet gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. Dit betekent dat we geen andere diensten van Google gebruiken in combinatie met cookies van Google Analytics. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies is terug te vinden op: www.allaboutcookies.org

 

Beveiliging

Verbo heeft de gepaste technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal of enige vorm van onwettige verwerking.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Verbo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website van Verbo. De laatste versie kan worden teruggevonden op onze website. We raden u aan om te website regelmatig te controleren voor wijzigingen.

 

Recht op informatie en verbetering

U hebt het recht informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons werden verzameld en u kunt uw toestemming voor het verwerken van de betreffende gegevens te allen tijde intrekken. U hebt het recht de correctie te vragen van onjuiste gegevens en/of het verwijderen van onrechtmatig opgeslagen persoonlijke gegevens.

U hebt ook het recht het verwerken van gegevens te weigeren op gronden gerelateerd aan uw specifieke situatie of in het algemeen alle acties gerelateerd aan directe marketing.

 

Aarzel niet om bij vragen, suggesties of klachten betreffende het verwerken van uw persoonlijke gegevens contact met ons op te nemen (onderwerp “gegevensbescherming“) via:

 

E-mail: info@ppi-bv.nl

Fax: +31 463 25 55

Post: Zevenheuvelenweg 8-10, 5048AN Tilburg, Nederland.

 

Een klacht indienen

Als u denkt dat Verbo u niet op de juiste manier helpt of uw persoonlijke gegevens op een onrechtmatige manier verwerkt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij Verbo of de nationale instantie. Voor Nederland is dat de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’

 

Contactgegevens

Neem bij vragen contact op met:

Verbo Group B.V.

Zevenheuvelenweg 8-10

5048AN Tilburg

Nederland

info@ppi-bv.nl

bottom of page